Case / Stad Sint-Niklaas

Iedereen Mee!

Case / Project Hendrik  
  Case / Overview

WAT WAS
DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

Zet een systeem op binnen de dienst diversiteit van de stad Sint-Niklaas om gebruikersgroepen te organiseren en zo de inspraak te garanderen van mensen met diverse kenmerken in het beleid en de implementatie van het beleid.

WIE
WERD BETROKKEN?

Er zijn 2 lagen van betrokkenen in dit capaciteitsopbouwtraject. 5 mensen van de dienst diversiteit waren de primaire betrokkenen. Bij hen werd ingezet op capaciteitsopbouw. Een tweede laag betrokkenen waren de ambtenaren bij wie een gebuikersgroep een onmiddellijke oplossing kon bieden om kwaliteit toe te voegen aan hun projecten en processen.

MET WELKE AANPAK MAAKTEN WE CO-CREATIE MOGELIJK?

Er werd ingezet op sensemaking. Dat betekent dat er een minimum aan input gegeven wordt over de principes van wat een gebruikersgroep is en wat het niet is, welke instrumenten je daarvoor kan gebruiken en wat de juiste volgorde is in de aanpak. Vervolgens werd dat door de deelnemers toegepast in concrete cases en werden ze gecoacht in het maken van draaiboeken en het uitvoeren van gebruikersgroepen voor concrete projecten.