Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai M.Goethals +32(0)472/50.61.51 maarten@alter.today BTW-BE 0597989162
Filosofie

GISTEREN IS VOORBIJ EN MORGEN BESTAAT NOG NIET. WAT KAN JE VANDAAG DOEN? WAAR BEGIN JE NU AAN? BIJ ALTER.TODAY STAAN WE ELKE OCHTEND OP OM 3 TRANSITIES TE REALISEREN.

Democratische transitie: Hoe zorgen we ervoor dat burgers bij overheden en consumenten bij bedrijven mee aan het stuur zitten bij beleidsontwikkeling, bij het ontwikkelen van producten en diensten en bij het uitvoeren van concrete projecten? Hoe herstellen we het vertrouwen tussen politiek en burgers en tussen bedrijven en hun consumenten. Hoe bouwen we de capaciteiten van alle actoren op om betekenisvol met elkaar in interactie te gaan?

Duurzaamheidstransitie: Hoe gaan we samenwerken om een klimaatrobuuste en biodiverse omgeving te realiseren waarin de productie van welvaart rekening houdt met de grenzen van onze planeet? Hoe realiseren we die transitie met ruimte voor experiment, leren uit ervaringen en op te schalen wat werkt?

Welvaartstransitie: Welke hefbomen en partnerschappen zijn nodig om de welvaart die globaal en duurzaam geproduceerd wordt op een faire manier te herverdelen? Hoe organiseren we betekenisvolle interactie en heldere besluitvormingsprocessen met actoren die ook tegengestelde belangen hebben.

We kregen reeds het vertrouwen van:
Cases
Don’t miss the call Case / Don’t miss the call WAT WAS DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

Proximus en Umicore willen een systemische verandering zien naar een meer leefbaar inkomen voor artisanale mijnwerkers in de supply chain van cassitteriet.

Iedereen Mee! Case / Iedereen Mee! WAT WAS DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

Zet een systeem op binnen de dienst diversiteit van de stad Sint-Niklaas om gebruikersgroepen te organiseren en zo de inspraak te garanderen van mensen met diverse kenmerken in het beleid en de implementatie van het beleid.

Natura 2000 Case / Natura 2000 WAT WAS DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

De natuur in de speciale beschermingszones (SBZ) van Natura 2000 in Limburg en in Vlaams-Brabant moet versterkt en beschermd worden. Zowel de oppervlakte als de kwaliteit van bossen, heides en graslanden moet gegarandeerd worden. Deze garanties moeten in een managementplan opgenomen worden.

Project Hendrik Case / Project Hendrik WAT WAS DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

Betrek burgers van Sint-Niklaas bij de opmaak van een “design & build”-bestek voor het nieuwe gebouw dat de Hoofdbibliotheek en de werking van het Huis van het Kind moet huisvesten. Project Hendrik is één van de strategische projecten van het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

Diensten

Participatie

ALTER.TODAY IS EEN ONAFHANKELIJKE BEGELEIDER VAN PARTICIPATIE-PROCESSEN. NEUTRAAL OVER DE INHOUD EN OPLOSSINGSMOGELIJKHEDEN.

EEN UITGESPROKEN EN EXPLICIETE POSITIE INNEMEND OVER DE KWALITEIT VAN HET CO-CREATIEPROCES. ALTER.TODAY BOUWT NAAST BEGELEIDING OOK DE CAPACITEITEN OP VAN LOKALE BESTUREN EN HOGERE OVERHEDEN OM PARTICIPATIE ZO GOED MOGELIJK IN TE BEDDEN IN BESLUITVORMING EN IN HET UITVOEREN VAN CONCRETE PROJECTEN.

Actie - Onderzoek

ALTER.TODAY ONTWIKKELT NIEUWE CONCEPTEN, OPLOSSINGEN OF SYSTEMEN SAMEN MET DE KLANT EN MET STAKEHOLDERS.

IN DEZE ROL IS ALTER.TODAY EEN ONAFHANKELIJKE BEGELEIDER DIE DE KWALITEIT VAN HET CO-CREATIEPROCES WAARBORGT EN OPLOSSINGEN EN LESSEN DESTILLEERT IN VIDEO-REEKSEN EN ENGAGERENDE PRESENTATIES.

Strategie & Evaluatie

ALTER.TODAY VOERT ONAFHANKELIJKE EVALUATIES UIT BIJ ORGANISATIES EN ONDERSTEUNT HEN IN HET ONTWIKKELEN OF BIJSTUREN VAN STRATEGIEËN.

DE STERKTE VAN ALTER.TODAY IS OM DE VERANDERINGSLOGICA VAN ORGANISATIES IN BEELD TE BRENGEN EN DEZE TE TESTEN EN BIJ TE STUREN.

  terug