Case / Agentschap Natuur & Bos

Natura 2000

  Case / Overview

WAT WAS
DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

De natuur in de speciale beschermingszones (SBZ) van Natura 2000 in Limburg en in Vlaams-Brabant moet versterkt en beschermd worden. Zowel de oppervlakte als de kwaliteit van bossen, heides en graslanden moet gegarandeerd worden. Deze garanties moeten in een managementplan opgenomen worden.

WIE
WERD BETROKKEN?

De Vlaamse administraties ANB, VLM, L&V en de belangenorganisaties Natuurpunt, ABS, Boerenbond, Sint-Hubertusvereniging, Unizo, Voka en de Bosgroepen. Ook de lokale gemeenten werden betrokken op wiens grondgebied de SBZ gelegen zijn.

MET WELKE AANPAK MAAKTEN WE CO-CREATIE MOGELIJK?

Er werd per SBZ een platform gecreëerd waar alle stakeholders vertegenwoordigd waren. In een eerste platformoverleg werd alle info gedeeld en de openstaande vragen opgelijst. De knelpunten per SBZ werden duidelijk en op basis daarvan werd bilaterale overleg tussen stakeholders georganiseerd. In dat overleg konden gevoelige onderwerpen dieper besproken worden, kon informatie verder verduidelijkt worden en werd duidelijk wat er te doen staat in die SBZ. In een tweede platformoverleg werd de inventaris van wat er te doen staat omgezet naar acties in een managementplan.